Chiến lược của Konami coi Việt Nam là quốc gia đóng vai trò quan trọng trong hoạt động toàn cầu của mình đánh dấu một sự thay đổi then chốt trong trọng tâm địa lý của ngành công nghiệp trò chơi. Việt Nam, với nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng và nền tảng vững chắc về phát triển phần mềm, mang đến một nguồn tiềm năng chưa được khai thác mà Konami rất muốn khám phá. Sáng kiến này là một phần trong mục tiêu rộng lớn hơn của Konami nhằm đa dạng hóa danh mục phát triển trò chơi và đổi mới ngoài các thị trường truyền thống. Bằng cách phù hợp với ngành công nghệ đang phát triển của Việt Nam, Konami không chỉ tiếp cận những tài năng và ý tưởng mới mà còn hòa mình vào một nền văn hóa nổi tiếng với niềm đam mê chơi game và sự linh hoạt về công nghệ. Sự hợp tác này dự kiến sẽ mang lại những công nghệ và tựa game tiên tiến, thúc đẩy Konami dẫn đầu trong bối cảnh cạnh tranh đồng thời thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam như một gã khổng lồ về phần mềm chơi game trên trường toàn cầu.