Thăng hạng: Đặt cược của Konami vào Việt Nam đang giành chiến thắng trong cuộc đua phần mềm chơi game

Thăng hạng: Đặt cược của Konami vào Việt Nam đang giành chiến thắng trong cuộc đua phần mềm chơi game

Trong thời đại mà chuyển đổi kỹ thuật số quyết định tốc độ tiến bộ của ngành công nghiệp trò chơi, Konami đã định vị chiến lược của mình là người dẫn đầu bằng cách đầu tư vào lĩnh vực

Rising Titans: Làm thế nào Việt Nam trở thành yếu tố then chốt trong Đế chế trò chơi toàn cầu của Konami

Rising Titans: Làm thế nào Việt Nam trở thành yếu tố then chốt trong Đế chế trò chơi toàn cầu của Konami

Trong lĩnh vực trò chơi toàn cầu năng động, việc Konami tích hợp Việt Nam vào hoạt động mang tính chiến lược của mình đánh dấu một sự thay đổi then chốt. Liên doanh này khai thác hệ sinh thái